פעילות אחת ביום - טלויזיה משלי

#פעילותאחתביום

מכינים טלויזיה. מהסוג שלא יהיה אכפת לכם שהילדים יבלו מולה שעות

רוצים לדעת איך?

תציצו פה