top of page

כתב מראה

כתב ראי (או כתב מראה) הוא תופעה נפוצה בקרב ילדי גן ותלמידי הכיתות הנמוכות. זהו כתב שנכתב בכיוון הפוך לכתיבה הרגילה והאותיות בו כתובות באופן הפוך, כך שאפשר לקרוא אותו בקלות בשימוש במראה.

פעם היה נהוג לזהות כתיבה כזו עם עיכוב בהתפתחות השכלית והמוטורית. מחקרים עדכניים, שהשוו בין ילדים בני אותו גיל, שכותבים בכתב ראי לבין אלו שכותבים רגיל, הראו שאין הבדלי אינטליגנציה בין הילדים. ברוב המקרים מדובר במהלך התפתחותי טבעי ותקין, שמהווה חלק מרכישת יכולות הכתיבה.

מה גורם לתופעה? ישנם מספר הסברים:

ההסבר התפיסתי - כל מילה או תמונה שאנחנו מזהים מיוצגת ומאוחסנת בחלק הדומיננטי של המוח שבו נמצאים מרכזי הדיבור והשפה שלנו, והצורה ההפוכה שלה מיוצגת בצד השני של המוח. הייצוג ההפוך בדרך כלל רדום ולא משפיע על התפקוד. במקרים של פגיעה במנגנון הדיכוי של הייצוג, כתוצאה ממחלה או תאונה, או כאשר עוד לא התגבשה דומיננטיות אצל הילד - הייצוג לא רדום.

הסבר מוטורי ראשון - קל ונוח יותר לבצע תנועות מדויקות ממרכז הגוף החוצה, מאשר בכיוון ההפוך. הכתיבה בעברית נעשית מימין לשמאל ודורשת דיכוי של הנטיה הטבעית לצאת ממרכז הגוף החוצה. אצל ילדים צעירים, שרק מתחילים להתנסות בכתיבה, לא קיימת מיומנות הדיכוי הזו.

הסבר מוטורי שני - בתהליך הכתיבה, כל אות שאנחנו כותבים, מפעילה תוכנית מוטורית מדויקת של השרירים השונים. תוך התייחסות לכיוון ולתזמון הנכון. אצל אנשים בעלי דומיננטיות ימנית, התוכנית הזו ממוקמת בצד השמאלי של המוח - שהוא גם זה שמכתיב, בדרך כלל, את התנועה שקשורה בכתיבה. גם במקרה הזה, אם מנגנון הדיכוי נפגע או שיש פגם בצד השמאלי, הצד הימני של המוח לוקח פיקוד ומפעיל את התוכנית המוטורית ההפוכה, שיוצרת כתב ראי. אצל ילדים צעירים, שעדיין לא ביססו את הדומיננטיות, יש לעיתים בלבול בין הצדדים. לפעמים הצד השמאלי שולט על התוכנית המוטורית ומאפשר כתיבה בכיוון הנכון. ולפעמים הצד הימני של המוח שולט על התוכנית ואז נראה כתב הפוך.

האם צריך לתקן את הילד? בשנים האחרונות, הדעה הרווחת היא לא לתקן. מכיוון שמדובר בתהליך התפתחותי, טבעי ותקין, שחולף ללא התערבות וכדי לא לתסכל את הילד ולגרום לו להימנע מפעילויות גרפומוטוריות.

מתי כתב ראי מעיד על לקות ומצריך התערבות? אם תופעת ההיפוך בכתיבה נמשכת לאחר גיל 7, עולה החשד שמדובר בליקוי בתפיסה חזותית ומרחבית (כיוונים, זיכרון חזותי), קושי באינטגרציה ויזו מוטורית (תאום עין יד) או בליקוי על רקע דיסגרפיה (מאופיין בכתב ראי או כתב לא ברור וקשיי ארגון מרחבי), העלולים לגרום קשיי קריאה וכתיבה.

אבחונים אלו מתבצעים ע"י מרפאה בעיסוק.

Featured Posts

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page