רב החובל שלי


מזל טוב!

נבחרת להיות רב החובל של ספינת הפאר “שוּטי”. אתה נכנס לחדר הבקרה בסיפון ורואה מולךעשרות ואולי אפילו מאות מכשירים, שעונים ומחוגים שונים. רב החובל הקודם מושיט לך את הכובע, מאחלבהצלחה ויוצא לדרכו.


אתה מסתכל על המכשירים השונים ושואל את עצמך למה נכנסת לסיפור הזה בכלל?איך תדע מה עושה כל מכשיר ואיך לשלוט בו. רגע לפני שעזב אותך לבדך, רב החובל הקודם עודהספיק לומר לך שתפקידך לשלוט במכשירים השונים ולהיות מוכן להגיב במהירות לאירועים בלתי צפויים - כמו קרחון במסלול, סערה עזה או תקלה באחד מחלקי הספינה. נהדר...


חדר הבקרה של הספינה הוא המוח שלנו. המכשירים, השעונים והמחוגים הם התפקודים הניהוליים. אותן פונקציות שיושבות במוח הקדמי ומפעילות אותנו.

כשהתפקודים הניהוליים תקינים, אנחנו מצליחים לנווט את הספינה ולהגיע אל היעד. כשהם לקויים, נתקשה להגיע בבטחה ליעד אליו כיוונו.


במצב תקין - הספינה ממשיכה במסלול בו קבענו. וגם אם לפעמים יש רוחות עזות או עצם שנקלע למסלול שלנו... תפקודים ניהוליים תקינים יעזרו לנו לפתור את הבעיה ולהמשיך במסלול עד לסופו.


אבל מהם התפקודים הניהוליים?

העיקריים שבהם:

תכנון – מה אני רוצה להשיג? מה אני צריך לעשות כדי להשיג את זה? מה לוח הזמנים לפיו עלי לפעול כדי להשלים את המשימה? היכולת לתכנן פעולות מורכבות תוך חלוקה לשלבים הגיוניים ועקביים, שיאפשרו ביצוע יעיל.


מוטיבציה ויוזמה - היכולת להניע את עצמנו להתחיל בפעילות או משימה. בקרה עצמית - היכולת לבדוק את התוצר ולדעת לתקן אותו במידת הצורך.