top of page

רב החובל שלי


מזל טוב!

נבחרת להיות רב החובל של ספינת הפאר “שוּטי”. אתה נכנס לחדר הבקרה בסיפון ורואה מולךעשרות ואולי אפילו מאות מכשירים, שעונים ומחוגים שונים. רב החובל הקודם מושיט לך את הכובע, מאחלבהצלחה ויוצא לדרכו.


אתה מסתכל על המכשירים השונים ושואל את עצמך למה נכנסת לסיפור הזה בכלל?איך תדע מה עושה כל מכשיר ואיך לשלוט בו. רגע לפני שעזב אותך לבדך, רב החובל הקודם עודהספיק לומר לך שתפקידך לשלוט במכשירים השונים ולהיות מוכן להגיב במהירות לאירועים בלתי צפויים - כמו קרחון במסלול, סערה עזה או תקלה באחד מחלקי הספינה. נהדר...


חדר הבקרה של הספינה הוא המוח שלנו. המכשירים, השעונים והמחוגים הם התפקודים הניהוליים. אותן פונקציות שיושבות במוח הקדמי ומפעילות אותנו.

כשהתפקודים הניהוליים תקינים, אנחנו מצליחים לנווט את הספינה ולהגיע אל היעד. כשהם לקויים, נתקשה להגיע בבטחה ליעד אליו כיוונו.


במצב תקין - הספינה ממשיכה במסלול בו קבענו. וגם אם לפעמים יש רוחות עזות או עצם שנקלע למסלול שלנו... תפקודים ניהוליים תקינים יעזרו לנו לפתור את הבעיה ולהמשיך במסלול עד לסופו.


אבל מהם התפקודים הניהוליים?

העיקריים שבהם:

תכנון – מה אני רוצה להשיג? מה אני צריך לעשות כדי להשיג את זה? מה לוח הזמנים לפיו עלי לפעול כדי להשלים את המשימה? היכולת לתכנן פעולות מורכבות תוך חלוקה לשלבים הגיוניים ועקביים, שיאפשרו ביצוע יעיל.


מוטיבציה ויוזמה - היכולת להניע את עצמנו להתחיל בפעילות או משימה. בקרה עצמית - היכולת לבדוק את התוצר ולדעת לתקן אותו במידת הצורך.


מיקוד – היכולת להתמיד ולהתרכז במשימה לאורך זמן. גם אם יש הסחות דעת סביבי.


ויסות רגשי - התמודדות תקינה עם הרגשות השונים, כך שאוכל להמשיך ולתפקד במשימה. לשלוט ברגשות ולהגיב בהתאם לסיטואציה ולסביבה.


עיכוב תגובה - אינהיביציה. היכולת להתאפק ולא להגיב מיד תגובה שאולי נצטער עליה.


ניהול זמן - חלוקת הזמן בצורה היעילה והטובה ביותר בין המשימות השונות שאנחנו נדרשים לבצע.


זיכרון עבודה - היכולת לזכור את המשימה ואת השלבים הנדרשים בכדי לבצע אותה, עד להשלמתה.


פתרון בעיות וגמישות מחשבתית - התאמת התגובה שלנו למצבים שונים ומשתנים. היכולת לקבל החלטות והיכולת להחליט תוך מתן סדרי עדיפויות.


בקרה עצמית - היכולת לזהות את העוצמות והחולשות שלי ולפעול לשימור ולשיפור.


ומה עם הספינה?

היא יכולה להגיע בשלום אל קצה המסלול. גם אם לרב החובל יש קצת קשיים בתפקודים הניהוליים. כי למרבה המזל, תפקודים ניהוליים ניתנים לאימון. אפשר לזהות מה מקור הקושי ולהתמקד בלימוד אסטרטגיות יעילות כדי לשפר את היכולות.


Comments


Featured Posts

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page