top of page

כתיבת מספרים 🤦🏻‍♀️

לתרגל כתיבה של מספרים - יכול להיות דבר מאוד מבאס לילד. וגם למרפאה בעיסוק שלו 🤪 אז אני משתדלת למצוא כמה שיותר רעיונות מגוונים שיאפשרו לנו לתרגל את הכתיבה הנכונה ועל הדרך גם להנות. כאן למשל כתבתי לילד חידת מספרים. שבה כל מספר צריך להיות בסמוך למספר הקודם והעוקב לו. החידה הזו מאפשרת תרגול של כתיבת מספרים. אבל לא רק.. יש כאן חשיבה. תכנון. ויסות אימפולסיביות והתארגנות. אחרי שהוא פתר את החידה, ביקשתי ממנו לסמן במרקר את כל המספרים שהיו ידועים מראש בחידה. בתמונה 1 - החידה המקורית.


בתמונה 2 - החידה הפתורה.


בתמונה 3 - החידה עם הסימונים של הילד.


תוך כדי שהוא סימן את המספרים שהיו נתונים מראש, שמתי לב שהוא הדגיש את המספר 20. שהוא כתב בעצמו. שאלתי אותו למה הוא הדגיש אותו. והוא אמר שזה נראה לו כתב יפה. כמו שלי 😃 אם זה לא טיפול כתיבה מוצלח.. אני לא יודעת מה כן 🤪

Featured Posts

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page