top of page

תיווך לפעילות

לפעמים... כל מה שהילד צריך כדי להרגיש שהוא מוכן ויכול להתנסות - זו התאמה קטנה. לפעמים זו מילה טובה לעידוד. לפעמים נגיעה קטנה על היד, כדי לדרבן אותו להתחיל בפעילות. ולפעמים זו התאמה פיזית שעושה את כל ההבדל. שרפרף לרגליים שלא יתנדנדו ויפריעו לישיבה יציבה, כרית קוצים שנותנת תחושה ועוזרת לשמר רמת עוררות מתאימה או הגשר הזה.. שעוזר לילדים לכוון את כדור הבאולינג הכבד ולתת לו את הדחיפה המהירה. התפקיד שלנו כהורים ומטפלים, הוא לתווך לילד את הפעילות בצורה שתעודד אותו לפעול, תאתגר אותו (במידה) ותתן לו תחושת הישגיות. כזו שתלווה אותו הלאה ותגרום לו לרצות להתנסות בעוד דברים. זו העבודה שלי 😍 ואיך אתם מניעים את הילד לפעול? 

Featured Posts

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page