top of page

אמא'לה גרביים

אמא'לה... כמה גרביים 😱 אפשר לחשוב שזה בית של מרבי רגליים ולא של אנשים. אז רגע לפני שאני אורזת יפה את כל הגרביים וזורקת לפח... אפשר לגייס את הילדים למשחק / תחרות ועל הדרך להרוויח תרגול של כמה מיומנויות: תפיסה חזותית - זיהוי צבעים ודוגמאות, ארגון, זיכרון חזותי, מיומנויות מוטוריות עדינות והמון... אבל המון... סבלנות 🤪 (וגרב שנשאר בלי בן זוג? זה כבר לפוסט אחר 😉)

Featured Posts

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page