top of page

אתגר הלגו

אתמול לקחתי חלק בבית מארח אתגרי לחברי הכתה של הבן שלי. ילדי כתה ג 😉 4 קבוצות של 4-5 ילדים עברו אצלי ברצף. כל קבוצה הגיעה לפעילות קצרה של 20 דקות. לאחריה עברו לפעילות בבית אחר.

בחרתי (יחד עם מומחה הלגו הביתי שלי) בהפעלת אתגר הלגו. כל קבוצה הגרילה נושא או העלתה אחד בעצמה. כדי להשלים את הבניה תוך 20 דקות, הם היו צריכים לעבוד עבודת צוות יעילה. לתכנן, לחלק משימות ולנהל את הזמן שלהם בצורה שתאפשר להם להרכיב את כל החלקים האישיים, לעבודה המשותפת, לפני שיצטרכו לעבור לתחנה הבאה. היה מרתק להסתכל מהצד על אופן קבלת ההחלטות, על ההתלהבות וההתמסרות תוך כדי העבודה ועל הגאווה (המוצדקת...) ביצירה שלהם. הפעם זה לא טיפול... אבל בהחלט יכול להיות פעילות קבוצתית בעלת ערך בקבוצת התארגנות, מיומנויות חברתיות או עשר אצבעות 😀 #לגובטיפול

Featured Posts

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page