top of page

גלגל לך סיפור... משחק כתיבה

שקט... אנחנו כותבות סיפור. ועל הדרך משפרות את האחיזה והשליטה בעפרון. במשחק גלגל לך סיפור - מהלך הסיפור נקבע בעזרת הקוביה. המספר הראשון קובע מי תהיה הדמות הראשית בסיפור. השני קובע את מיקום העלילה. השלישי קובע מה קרה בסיפור והאחרון את סוף הסיפור. יצא לנו יופי של סיפור על עכבר, בארמון רדוף רוחות שבו חפצים זזים מעצמם.. והסוף? פתוח! נשאר לנו לדמיין מה באמת הולך שם 😱 

Featured Posts

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page