top of page

טיפול קבוצתי

קבוצת הכנה לא', קבוצת כתיבה, קבוצת עשר אצבעות, קבוצת משחק וקבוצת מיומנויות חברתיות... בטח שמעתם לפחות על כמה מהקבוצות, לא?

אבל למה בעצם לקחת את הילד לטיפול קבוצתי ולא לטיפול פרטני? יש לא מעט סיבות... תינוק נולד לתוך מסגרת קבוצתית - המשפחה. הוא משתייך בילדות לקבוצות שונות: מעון, גן, בי"ס, חוגים ועוד. בחלק מהקבוצות הוא אחד מקבוצת השווים. ובחלק (כמו בקבוצת המשפחה), יש לו מיקום ומעמד שונה. חלק חשוב מתהליך התפתחות בילדות, הוא היכולת להשתתף בקבוצה. בכל מסגרת קבוצתית, הילד צריך למצוא את מקומו, להבין את יחסי הכוחות ולגלות איך הוא יכול לתרום ולהיתרם. המסגרת הקבוצתית, מאפשרת למשתתפים להתנסות באינטראקציות חברתיות, ללמוד מהמנחה ואחד מהשני. השתייכות לקבוצה יכולה לעורר מוטיבציה ורצון להתנסות בתחומים קשים. היא מזמנת למידה והנאה. כך למשל, בהכנה לא', יש חשיבות למבנה הקבוצתי, שמאפשר לדמות קבוצה בכיתה ולתרגל את המיומנויות החברתיות התקשורתיות שחשובות כל כך בביה"ס. עבודה בקבוצה, מאפשרת גם למידה והתמודדות עם שמירה על המרחב האישי ועל הציוד. לקבוצת הכתיבה מגיעים ילדים עם קשיים בכתיבה. לרוב בשלב שכבר פיתחו תסכול גדול סביב הנושא, ואפילו הימנעות. המבנה הקבוצתי מאפשר להם לחלוק את התסכול עם עוד ילדים, להבין שהם לא חריגים ולשלב את התרגול הפחות נעים, באווירה חברתית נעימה... כל קבוצה טיפולית בריפוי בעיסוק, מורכבת מילדים בעלי מכנה משותף וקושי דומה. כתוצאה מכך, כבר במפגש הראשון נוצרות אינטראקציות יפות בין הילדים. לכל קבוצה יש מטרות טיפוליות כלליות. ולכל ילד יש את המטרות האישיות שלו. הילדים לומדים לעשות בקרה עצמית וגם לתת ולקבל משוב אחד מהשני. וכך כולם תורמים להצלחת הקבוצה ולהצלחת הטיפול של כל משתתף..

Featured Posts

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page