top of page

סביבה מעודדת התפתחות

משחק הוא פעילות אנושית בסיסית והכרחית להתפתחות הילד, כמו חום, אוכל ושינה. התינוק לומד ומתפתח, כבר מימיו הראשונים, דרך התנסויות משחקיות. בהתחלה הן אקראיות ובהמשך מכוונות. המשחק תורם להתפתחות הרגשית, הקוגניטיבית, המוטורית והשפתית של התינוק. אנחנו משחקים עם התינוק שלנו כבר מהשבועות הראשונים לחייו, ועל המשחק להיות מותאם לשלב ההתפתחותי האישי של התינוק. יש שפע עצום של משחקים התפתחותיים לתינוקות. אין צורך להעמיס על התינוק. מאחר והוא לא מסוגל להתמודד עם עומס גירויים. כדאי לחשוף אותו בכל פעם לצעצוע אחד או שניים. לפעמים... דווקא משהו שלא מוגדר כצעצוע, יכול לתרום לתינוק אפילו יותר. הצעצוע מעודד הזחילה של הילדים שלי, היה שלט הטלויזיה :) בתמונה המצורפת, תוכלו לקבל מעט מידע על ההתפתחות בשנה הראשונה, ועל הדרך שלנו לספק לתינוק את הסביבה המתאימה.

Featured Posts

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page