top of page

סידור הילקוט - טיפים

איך לעזור לילד להתארגן עם הציוד ולסדר את הילקוט? ילד בכיתה א', זקוק לעזרה בסידור הילקוט. בתחילת השנה, נצטרך לסדר איתו ובהמשך, לפקח ולבדוק שהוא זכר לשים את כל מה שצריך. ולא פחות חשוב.. זכר להוציא את מה שלא צריך 😃 כדי להקל על ההתארגנות של הילד ולאפשר לו לדעת מה יש בתיק ולמצוא את הדברים בקלות, נלמד אותו לחלק את הציוד לפי תאים: תא לספרים, תא למחברות וקלמר ותא לאוכל. גם בתוך התאים עצמם, כדאי לסדר את הספרים לפי גודל - מהגדול ביותר, בצמוד לגב. ועד הקטן ביותר, בכיוון פנים הילקוט. רצוי לבחור זמן קבוע לסידור הילקוט ולעבוד מול המערכת. כדי למנוע מצב של משקל מיותר בילקוט, כדאי להרגיל את הילד להוציא בכל יום את כל הדברים מהילקוט ולהכניס בחזרה רק את מה שכתוב במערכת. כדי לעזור לילד לדעת מה צריך להיות בילקוט בכל יום, אפשר לבחור צבע או סימן לכל מקצוע. ולהוסיף למערכת תיאור - מה צריך להביא בכל מקצוע. כדאי ללמד את הילד לארגן את דפי העבודה בתיקייה מיוחדת. אחרת הדפים נדחסים, מתקמטים ונקרעים בתיק 😉 בתחילת השנה, אפשר להיעזר גם ברשימת ציוד מצוירת לקלמר (עפרונות, מחק, מחדד, מספריים וכו') ולבדוק כמה פעמים בשבוע שכלום לא חסר. שנת לימודים מוצלחת!

Featured Posts

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page