top of page

שעון חול

שעון החול הזה נראה תמים...אבל יש לו כוחות מיוחדים אצלי בקליניקה 😉

הוא בודק כמה מילים הספקנו להעתיק בדקה. הוא מאיץ בנו לאסוף מהר את כל חלקי המשחק. הוא עוזר לנו למדוד את זמן ההפסקה בין פעילות לפעילות וגם מאתגר אותנו להספיק לצבוע כמה שיותר מקטעים בציור לפני שכל החול יירד.. אני לא תמיד משתמשת בו. יש ילדים שהוספה של מימד תחרותי לטיפול, לא נעימה להם. אני מוסיפה את זה כשברור לי שזה יהיה כלי מעורר מוטיבציה.

ואיזה אושר מבחינת הילדים... להביס את השעון 🙂שעון חול, אמצעי טיפול
שעון חול

Yorumlar


Featured Posts

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page