מה הבחירה שלך?

יש כל מיני דרכים לעבוד על תפקודים ניהוליים. על שמירת רצף ובקרה עצמית. בתמונה - סיפור מרובה בחירות שחובר בטיפול עם ילד בית ספר. הכתיבה היא לא העניין בטיפול.. אז הוא סיפר ואני כתבתי. בכל שלב של הסיפור, הוא היה צריך לתת שתי אפשרויות שונות. זה פתח לנו עץ מרובה ענפים. והוא היה צריך לחזור בכל פעם אחורה ולוודא שאכן נתן מענה לכל התרחישים בסיפור. אני נהנתי (וגם הוא 😄)