top of page

למה קומיקס?

כתבתי כאן בעבר על זה שאני אוהבת להשתמש בקומיקס ככלי בטיפול. זה יכול להיות טיפול כתיבה והזדמנות לתרגל כתיבה בכיווניות הנכונה ולהתארגן בשטח נתון (מצומצם...). זה יכול להיות חלק מטיפול גרפומוטורי - שכלול האחיזה, הרחבת תוכן ומובנות הציור וצביעה מדויקת. זו יכולה להיות דרך של הילד להביע את עצמו - לשתף אותי במשהו שעבר עליו, לחלוק איתי את תחומי העניין שלו או להפיץ לעולם מסר חשוב 😜 זה יכול להיות כחלק מהטיפול בתפקודים ניהוליים - צריך לתכנן את הסיפור מראש, לחשוב כמה מידע ייכנס בכל קוביה ואיך נדאג שיהיו מספיק קוביות. לא פחות ולא יותר ממה שהסיפור מצריך. בתמונה - אתם רואים דווקא את הקומיקס שאני ציירתי ולא הילד. ומה היתה המטרה בטיפול שלו? תחושת מסוגלות. זה התחיל מ''אני לא אצליח'', עבר דרך ''זה יותר מדי עבודה'' ו- ''אולי את תציירי לי חלק?'' ונגמר ב''הקומיקס שלי יותר שווה משלך'' 😄 ואיך הקומיקס שלי קשור? ''אני לא יכולה לצייר עכשיו את הקומיקס שלך.. אני צריכה לצייר את שלי''... מניסיון - עבודה במקביל לילד, נותנת לו מוטיבציה גדולה להתנסות בעצמו. עכשיו הוא כבר מתכנן להוציא לאור את החוברת הראשונה שלו. תכינו מזומנים 😂Comments


Featured Posts

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page