top of page

למה למיין לגו?

אני לא צריך למיין. הרבה יותר קל לי לקחת את החלק מתוך הערימה. אני יכול למצוא אותו בשניות. תראי...

איפה החלק השחור, הקטן עם העיגול הבולט מקדימה? אני לא מוצא אותו. בטח הילד שהיה פה לפני איבד לך אותו...

אה... הוא פה. בטח החבאת אותו כדי שאסכים למיין!


אז מה הקטע שלי עם מיון של לגו?

קודם כל - זה מארגן את הילד. מפשט את פעולת הבניה בלגו והופך אותה לנעימה וזורמת יותר. בנוסף - זה כלי לימודי חשוב. הילד לומד לעבוד בצורה מסודרת. לבדוק את עצמו ולא לפעול באימפולסיביות שלרוב מובילה לשגיאות.. כשאנחנו מתחילים בבניה, הוא כבר מכיר את החלקים השונים ויודע מה לחפש ואיפה.

זה אמנם לגו. אבל העבודה איתו מאפשרת לסגל הרגלים טובים ובריאים לעוד פעילויות.
Comments


Featured Posts

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page