כדורכתיבה

אתם מכירים את הכדור החמוד הזה? לאחרונה התחלתי להשתמש בו לחיזוק האצבעות לפני תרגול כתיבה. צריך להפעיל קצת כוח נגד התנגדות כדי להזיז את הגולות הצבעוניות מחור לחור. אבל זה לא מספיק להזיז אותן ולהפעיל את הכוח... יש כאן גם איזה שהוא אתגר קוגניטיבי, התארגנות, תכנון וקצת שיעור בסבלנות והתמדה 😃

#ריפויבעיסוק #מרפאהבעיסוק #פידגט #תכנון #התארגנות #כתיבה #משחקיכתיבה