top of page

דואר משפחתי

קראתם את הפוסט הקודם על חדוות הכתיבה של הבת שלי?


הבטחתי לספר איזה רעיון הצעתי לה והיא אימצה בשמחה. הצעתי לה להכין תיבת דואר משפחתית שדרכה נשלח מכתבים אחד לשני בבית.


היא ואח שלה (בן תשע וחצי) הסתערו יחד על המשימה. הם איתרו קרטון בגודל מתאים. מדדו, סימנו, גזרו, הדביקו וקישטו. באמת שלא דמיינתי תיבה כל כך מוצלחת!


אחר כך הוא גזר ניירות מכתבים והיא הידקה מעטפות (עם המון סיכות...). שניהם ספרו את השלל וחילקו לכל אחד מבני המשפחה, שלושה ניירות ושלוש מעטפות.


בבוקר... הדוור שלנו (הם קבעו תורנות שבועית) פתח את התיבה וחילק מכתבים לכל בני המשפחה.


לקטנה - תרגול מעולה של קריאה וכתיבה.

ולגדולים - עוד דרך לנדנד בבקשות של אמא תקני לי 😀Featured Posts

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page