ח(ג)נוכה שמח!


פעילות מוטוריקה עדינה וגרפומוטוריקה, משותפת לחנוכה 🏺 הוא גזר רצועות מדף אנשי הלגו, ואני גזרתי את הדמויות. ציירנו להן פנים (כל הדמויות שלו מחייכות, כי הוא אוהב את חנוכה) וצבענו אותן (עד שהתעייפנו... 😉). ציירתי חנוכיה והוא עבר עליה בטוש. בהתחלה בקו רועד ורפה. ואחרי הפסקת משחק קצרה עם טרפלסט, הוא עבר על העיפרון בקו חזק ורציף. הדבקנו את אנשי הלגו במקום נרות (הוא מרח מללללללא דבק. ליתר בטחון ..) וציירנו להם להבות גדולות... חג שמח 🍩


#חנוכה #טיפים #גרפומוטורי #מוטוריקהעדינה #תכנון