שוב יצאתי מהקווים


טיפ לסרבני צביעה ולילדים שלחוצים מהמחשבה שייצאו מהקווים... טוליפ! אם אפשר מנצנץ... עוד יותר טוב. אני עוברת עם הטוליפ, על הקווים של דף הצביעה, ומניחה אותו לייבוש. אחרי הייבוש, נוצרים גבולות בולטים, שעוצרים את כלי הכתיבה ולא מאפשרים לו לחרוג. זה מאפשר לילדים לצבוע בכיף, בלי לחשוש. ועל הדרך... הטוליפ שעוצר אותם, מלמד אותם לווסת ולעדן את התנועה עם כלי הכתיבה.


#ריפויבעיסוק #צביעה #ילדיגן #הימנעות #דיוק