ציור עם סרבנית


שרטטנו עם סרגל, גזרנו, ציירנו, צבענו והדבקנו. והתוצאה? ספרון משחק של דמויות מתחלפות. אגב.. זה התחיל מ''אני לא יודעת לצייר", "אני לא אצליח" ו"אוף! זה קשה". זה נגמר ב"מה? כבר נגמר לנו הזמן? אפשר לצייר רק עוד ילדה אחת...?"


#ריפויבעיסוק #ציור #הימנעות #טיפים #גרפומוטורי