top of page
bearfeelings-01.jpg

צפוי להגיע מהדפוס עד סוף ינואר 20

מדברים מהלב - קלפים טיפוליים לילדים

הילד לא משתף ברגשות שלו.
כששואלים אותו איך היה היום שלו, הוא עונה תמיד "כיף".

 

נשמע מוכר?

הקלפים של מדברים מהלב מציגים רגשות ותחושות שכולנו
מכירים מהיום יום. הם מוצגים על ידי דובי פרווה ומעודדים שיחה ושיתוף.

bearfeelings-31.jpg
bearfeelings-24.jpg
bearfeelings-27.jpg
bearfeelings-21.jpg

רוצה להבטיח לעצמך חבילת קלפים של מדברים מהלב, שכוללת 72 קלפי תמונות?

bearfeelings-71.jpg

תודה!

bottom of page